Obter o Ciclo dereito para ti
select Sexo
seleccione a idade
select Goal
Cantas veces traballa fóra?
mostra ❯