Rumah Dasar privasi

Dasar privasi

Dasar privasi ini mentadbir dengan cara yang Steroidly.com mengumpul, kegunaan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (Setiap, "Pengguna") daripada itu https://steroidly.com laman web ("Tapak"). Dasar privasi ini terpakai untuk laman web dan semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Steroidly.com.

KENYATAAN PRIVASI

—-

SEKSYEN 1 – APA YANG ANDA LAKUKAN DENGAN MAKLUMAT SAYA?

Apabila anda melawat laman web kami, kami menerima protokol internet komputer anda secara automatik (HARTA INTELEK) alamat untuk menyediakan kami dengan maklumat yang membantu kita belajar tentang pelayar dan sistem operasi anda.

Pemasaran e-mel (jika berkenaan): Dengan kebenaran anda, kami boleh menghantar anda e-mel tentang kedai kami, produk-produk baru dan lain-lain pengemaskinian.

SEKSYEN 2 – KEBENARAN

Bagaimana anda mendapat persetujuan saya?

Bilakah anda menyediakan kami dengan maklumat peribadi, kami menyatakan bahawa anda memberi kebenaran untuk kami mengumpul itu dan menggunakannya untuk sebab yang tertentu sahaja.

Jika kita meminta untuk maklumat peribadi anda atas sebab-sebab sekunder, seperti pemasaran, kami akan bertanya sama ada anda terus untuk kebenaran nyata anda, atau memberi anda peluang untuk mengatakan tidak.

Bagaimana saya boleh mengeluarkan persetujuan saya?

Jika setelah anda memilih masuk, anda berubah fikiran, anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk kami menghubungi anda, pengambilan berterusan, penggunaan atau pendedahan maklumat anda, pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami di [email protected] atau dengan surat-menyurat kepada kami di: Steroidly.com, 275 Woodward Ave, Amherst, NY, AMERIKA SYARIKAT, 14217

SEKSYEN 3 -PENDEDAHAN

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian atau jika anda melanggar terma Perkhidmatan kami.

SEKSYEN 4 --PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA

Secara umum, pembekal pihak ketiga yang digunakan oleh kami hanya akan mengambil, menggunakan dan mendedahkan maklumat anda kepada setakat yang perlu untuk membolehkan mereka melakukan perkhidmatan yang mereka sediakan kepada kami.

Walau bagaimanapun, Sesetengah pembekal khidmat pihak ketiga, seperti gerbang pembayaran dan pemproses transaksi pembayaran yang lain, mempunyai dasar privasi mereka sendiri dalam terhadap maklumat tersebut adalah diperlukan untuk memberi kepada mereka bagi urus niaga berkaitan pembelian anda.

Bagi pembekal khidmat ini, kami cadangkan anda baca dasar privasi mereka supaya anda boleh memahami dengan cara di mana maklumat peribadi anda akan diuruskan oleh pembekal ini.

Khususnya, ingat bahawa pembekal tertentu mungkin berada di atau mempunyai kemudahan yang terletak dalam bidang kuasa yang berbeza daripada sama ada anda mahupun kami. Jadi jika anda memilih untuk meneruskan urus niaga yang melibatkan Perkhidmatan dari pembekal khidmat pihak ketiga, maka maklumat menjadi tertakluk kepada undang-undang di bawah bidang kuasa(s) di mana pembekal perkhidmatan atau kemudahan berada.

Sekali anda meninggalkan laman web kami atau diarahkan semula ke laman web pihak ketiga atau permohonan, anda tidak lagi dikawal oleh dasar privasi ini atau laman web kami terma-terma Servis.

Pautan

Bilakah anda klik pada pautan di laman web kami, mereka boleh mengarahkan anda dari laman web kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk tahap kerahsiaan Laman web yang lain dan menggalakkan anda untuk membaca pernyataan privasi mereka.

SEKSYEN 5 -KESELAMATAN

Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah dan mengikut amalan terbaik industri untuk memastikan ianya tidak tidak sepatutnya hilang, disalahgunakan, dicapai, dinyatakan, dipinda atau musnah.

SEKSYEN 6 -BISKUT

Maklumat pengenalan diri

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada pengguna dalam pelbagai cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Apabila pengguna melawat laman web kami, Pendaftaran Laman web, membuat pesanan, Langgan Buletin, balas kaji selidik, mengisi borang, dan berhubung dengan aktiviti-aktiviti lain, Perkhidmatan, ciri-ciri atau sumber kami menjadikan boleh didapati di laman web kami. Pengguna akan diminta untuk, mengikut kesesuaian, nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor telefon. Pengguna boleh, Walau bagaimanapun, Lawati laman web kami tanpa nama. Kami akan mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada pengguna hanya jika mereka secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat pengenalan peribadi, cuma ia mungkin menghalang mereka daripada terlibat dalam sesetengah lokasi aktiviti berkaitan.

Maklumat bukan peribadi pengenalan

Kami mungkin mengumpul maklumat bukan peribadi pengenalan mengenai pengguna apabila mereka berinteraksi dengan laman web kami. Maklumat pengenalan bukan peribadi mungkin termasuk nama pelayar, jenis komputer dan maklumat teknikal mengenai pengguna cara sambungan ke laman web kami, seperti sistem pengendalian dan Internet Perkhidmatan pembekal digunakan dan lain-lain maklumat yang sama.

Cookie pelayar web

Laman web kami boleh menggunakan "cookies" untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pelayar web pengguna meletakkan biskut cakera keras mereka bagi tujuan penyimpanan rekod dan kadang-kadang untuk mengesan maklumat mengenainya. Pengguna boleh memilih untuk menetapkan pelayar web mereka untuk menolak cookie, atau untuk memberi amaran kepada anda apabila kuki yang dihantar. Jika mereka berbuat demikian, ambil perhatian bahawa beberapa bahagian daripada laman web ini mungkin tidak berfungsi dengan betul.

Bagaimana kami menggunakan maklumat yang dikumpul

Steroidly.com boleh mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi pengguna untuk tujuan-tujuan berikut:

 • – Untuk meningkatkan khidmat pelanggan
  Maklumat yang anda berikan akan membantu kami membalas permintaan perkhidmatan pelanggan anda dan sokongan keperluan dengan lebih cekap.
 • – Untuk memperibadikan pengalaman pengguna
  Kami mungkin menggunakan maklumat agregat untuk memahami bagaimana pengguna kami sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber-sumber yang disediakan di laman web kami.
 • – Untuk meningkatkan laman web kami
  Kami mungkin mengguna maklum balas yang anda berikan untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami.
 • – Untuk menjalankan promosi, Peraduan, kaji selidik atau ciri-ciri laman web lain
  Untuk menghantar maklumat pengguna yang mereka bersetuju untuk menerima tentang topik yang kita fikir akan menjadi kepentingan kepada mereka.
 • – Untuk menghantar e-mel secara berkala
  Kami mungkin menggunakan alamat e-mel untuk menghantar maklumat pengguna dan pengemaskinian yang berkaitan dengan perintah mereka. Ia juga boleh digunakan untuk bertindak balas terhadap pertanyaan mereka, Soalan-soalan, dan/atau permintaan lain. Jika pengguna membuat keputusan untuk memilih masuk ke mailing list kami, mereka akan menerima e-mel yang mungkin merangkumi berita syarikat, Kemas kini, berkaitan produk atau perkhidmatan maklumat, dan lain-lain. Jika pada bila-bila masa pengguna ingin berhenti Langgan daripada menerima e-mel pada masa hadapan, kita termasuk terperinci berhenti melanggan arahan di bahagian bawah setiap e-mel atau pengguna boleh hubungi kami melalui laman web kami.

Bagaimana kita melindungi maklumat anda

Kami guna pakai pengumpulan data yang sesuai, storan dan pemprosesan amalan dan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi terhadap akses tidak dibenarkan, Pindaan, pendedahan atau kemusnahan maklumat peribadi anda, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi dan data yang disimpan pada laman web kami.

Pertukaran data sensitif dan peribadi antara tapak dan penggunanya juga berlaku melalui saluran komunikasi yang bercagar SSL dan disulitkan dan dilindungi dengan tandatangan digital. Laman web kami ini juga mematuhi piawaian kelemahan PCI untuk mencipta sebagai selamat persekitaran sebaik mungkin untuk pengguna.

Berkongsi maklumat peribadi anda

Kami tidak menjual, perdagangan, atau menyewa maklumat pengenalan diri pengguna kepada orang lain. Kami mungkin berkongsi maklumat demografi agregat generik tidak dikaitkan dengan maklumat pengenalan diri mengenai pengunjung dan pengguna dengan rakan perniagaan kami, dipercayai kepada penaja dan pengiklan bagi maksud-maksud yang dinyatakan di atas.

Laman web pihak ketiga

Pengguna boleh mencari kandungan pengiklanan atau lain-lain laman web kami yang mengandungi pautan ke tapak dan perkhidmatan rakan kongsi kami, pembekal, pengiklan, penaja, pemberi lesen dan lain-lain pihak ketiga. Kita tidak mengawal kandungan atau pautan yang muncul di laman web ini dan tidak bertanggungjawab ke atas amalan-amalan yang digunakan oleh tapak web yang dipautkan ke atau dari laman web kami. sebagai tambahan, ini tapak atau Perkhidmatan, termasuk kandungan dan pautan, mungkin sentiasa berubah. Laman dan perkhidmatan ini mungkin mempunyai dasar privasi dan dasar-dasar perkhidmatan pelanggan mereka sendiri. Melayari dan berinteraksi di mana-mana laman web lain, termasuk laman web yang mempunyai link ke laman web kami, adalah tertakluk kepada syarat-syarat Laman web sendiri dan dasar itu.

SEKSYEN 7 – UMUR KELULUSAN

Dengan menggunakan laman web ini, anda mewakili bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di Negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah usia majoriti di Negeri atau wilayah tempat tinggal dan anda anda telah memberi kami kebenaran anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan anda kecil untuk gunakan site ini.

SEKSYEN 8 – PERUBAHAN POLISI PRIVASI INI

Steroidly.com mempunyai budi bicara untuk mengemaskini dasar privasi ini pada bila-bila masa. Apabila kita lakukan, kami akan menyemak semula terakhir dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Kami menggalakkan pengguna untuk sering menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan tinggal dimaklumkan tentang bagaimana kami membantu untuk melindungi maklumat peribadi yang kami kumpul. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda untuk mengkaji semula polisi privasi ini dari semasa ke semasa dan sedar perubahan.

Jika laman web kami telah mengambilalih atau bergabung dengan syarikat lain, Maklumat mungkin dipindahkan kepada pemilik baru supaya kita boleh terus menjual produk kepada anda.

PERSETUJUAN ANDA DENGAN TERMA-TERMA

Dengan menggunakan laman web ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap polisi ini dan syarat-syarat Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan polisi ini, Sila gunakan Laman web kami. Dengan terus menggunakan Laman ini selepas penyiaran perubahan polisi ini akan dianggap penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

SOALAN DAN MAKLUMAT

Jika anda ingin: akses, membetulkan, atau memadam sebarang maklumat peribadi yang kami ada mengenai anda, Pendaftaran aduan, atau hanya ingin mendapatkan maklumat lanjut hubungi pegawai pematuhan privasi kami di [email protected] atau melalui pos di Steroidly.com

[Re: Pegawai pematuhan privasi]

Steroidly.com
https://steroidly.com
Steroidly.com, #275 Woodward Avenue, Kenmore, NY, 14217, Amerika Syarikat
[email protected]

Dokumen ini telah dikemaskini pada Mei 17, 2015

—-Dapatkan yang Cycle Hak untuk Anda
Pilih jantina
Pilih umur
Pilih matlamat
Berapa kerap anda bekerja?
Papar ❯