Hem Villkor för tjänsten

Villkor för tjänsten

Denna webbplats drivs av Steroidly.com. Hela webbplatsen, termerna "vi", "oss" och "vår" hänvisar till Steroidly.com. Steroidly.com erbjuder denna webbplats, inbegripet all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorade av ditt godkännande av villkoren, villkor, politik och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats, du delta i vår "tjänst" och accepterar att vara bunden av följande regler och villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och politik nämns häri eller tillgängliga genom hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som webbläsare, leverantörer, Kunder, köpmän, och / eller bidragsgivare av innehåll.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår hemsida. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen, Du samtycker till att bindas av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkoren i detta avtal, sedan får du inte åtkomst till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses vara ett erbjudande, acceptans är uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till den aktuella webbplatsen skall också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller byta ut någon del av dessa användarvillkor genom bokföring uppdateringar eller ändringar av vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter utstationering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 1 – ONLINE-VILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor, Du intygar att du är minst myndighetsåldern i din delstat eller provins i residence, eller att du är myndig i din delstat eller provins av bostad och du har gett oss ditt medgivande att låta någon av dina mindre anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olaglig eller obehörig ändamål nor kan du, användning av tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till lagar om upphovsrätt).

Som användare av denna webbplats, du beviljas en icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig, begränsad licens att komma åt och använda webbplatsen och innehållet i enlighet med dessa användarvillkor. Tjänsteleverantören kan säga upp denna licens när som helst av någon anledning.

Du måste inte skicka några maskar eller virus eller annan kod destruktivt.

Ett brott eller brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll, får överföras okrypterade och involvera (en) överföringar via olika nätverk; och (b) ändras för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutning till nätverk eller enheter.

Du accepterar att inte reproducera, Duplicera, kopia, Sälj, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten, eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen där tjänsten tillhandahålls, utan skriftligt tillstånd av oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – JURIDISK ANSVARSFRISKRIVNING

Genom att beställa produkter från denna webbplats, du deklarerar att du förstår och accepterar att denna webbplats inte främja användningen av anabola steroider som är kontrollerade ämnen. Vi tillhandahåller information om juridiska kosttillskott avsett som ett alternativ till steroider. Vi ansvarar inte för eventuella effekter som kan uppstå till följd av konsumtion av produkter som vi länkar till. Steroidly.com och dess leverantörer frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för titel, SÄLJBARHET, lämplighet för visst ändamål och icke-intrång. Under inga omständigheter, inklusive, men inte begränsat till försumlighet, Steroidly.com skall vara ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, skador eller följdskador, uppkommer genom användning, eller oförmåga att använda, det material som publiceras på denna webbplats. Accepterar du inte hålla detta företag, och vår förälder, dotterbolag, dotterbolag, samarbetspartners, officerare, styrelseledamöter, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter eller anställda ansvariga för eventuella effekter om produkterna förbrukas. Beställning från denna webbplats utgör en okrossbar förbund att du inte kommer att stämma eller söka juridisk skadestånd från denna webbplats om produkterna förbrukas.

AVSNITT 4 – NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats bör tillhandahålls endast som allmän information och inte åberopas eller används som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primära, Mer exakt, Mer fullständiga eller mer lägligt informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats är på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera all information på vår webbplats. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 5 – ÄNDRINGAR AV SERVICE OCH PRISER

Priser för produkter som anges på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta tjänsten när som helst (eller någon del eller sådant innehåll) utan förvarning när som helst.

Vi skall inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändringen, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 6 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via hemsidan. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyta endast enligt vår Returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att visa så exakt som möjligt de produkter som visas på webbplatsen. Vi kan inte garantera att korrekt dator bildskärmen i valfri färg.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt på en fall-till-fall basis. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av vissa produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättning kan ändras när som helst utan föregående meddelande, eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Ett erbjudande om någon produkt eller tjänst på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på alla produkter, tjänster, information, eller annat material köpt eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 7 – KORREKTA FAKTURERINGS-OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, i vårt eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan innehålla beställningar av eller under samma kundkonto, samma kreditkort, order som använder samma fakturering eller leveransadress. I händelse av att vi ändra eller annullera en order, Vi kan försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller fakturering adress/telefonnummer förutsatt när ordern gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som, i vår egen bedömning, verka placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuella, fullständiga och korrekta inköp och kontoinformation för alla köp som görs på vår webbplats. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkort nummer och utgångsdatum, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, Läs igenom vår Returpolicy.

AVSNITT 8 – VALFRITT VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredje parts verktyg som vi varken övervakar inte heller har någon kontroll eller input.

Du bekräftar och samtycker att vi ger tillgång till sådana verktyg "befintligt skick" och "som tillgänglig" utan garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har ingen ansvarsskyldighet som helst följd av eller avseende din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfritt verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och omdöme och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren som verktyg tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören(s).

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster eller funktioner på webbplatsen (inklusive, lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner eller tjänster skall också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 9 – TREDJE PARTS LÄNKAR

Visst innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via våra tjänster kan inkludera material från tredje part.

Tredje parts länkar på denna webbplats kan hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna med oss. Vi är inte ansvariga för att pröva eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och har inte något ansvar eller ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller annat material, produkter, eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för några skador eller skador relaterade till inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll, eller alla andra transaktioner som görs i samband med alla tredje parts webbplatser. Vänligen läs noggrant igenom den tredje parten politik och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, fordringar, oro, eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

AVSNITT 10 – ANVÄNDARENS KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

Om, på vår begäran, du skickar vissa särskilda inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer, eller annat material, om online, via e-post, per post, eller på annat sätt (kollektivt, 'kommentarer'), Du samtycker att vi kan, När som helst, utan begränsning, Redigera, kopia, publicera, distribuera, översätta och annars använda i något medium eventuella kommentarer som du vidarebefordra till oss. Vi är och skall vara ingen skyldighet (1) att upprätthålla några synpunkter i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på alla kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, bildskärm, redigera eller ta bort innehåll att vi avgöra enligt eget gottfinnande är olagliga, offensiv, hotar, ärekränkande, ärekränkande, pornografiska, obscent eller på annat sätt stötande eller strider mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon rätt för tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller egenutvecklade höger. Du godkänner vidare att din kommentarer inte innehåller eller annars tjänstens, kränkande eller obscent material, innehålla några datavirus eller annan skadlig kod som kan på något sätt påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller annat sätt vilseleda oss eller tredje parter som ursprunget av eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer som du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer postat av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 11 – PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personuppgifter via webbplatsen styrs av vår integritetspolicy. Visa vår integritetspolicy-Klicka här.

AVSNITT 12 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan avse produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkten fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive när du har skickat din beställning).

Vi åtar oss inget ansvar att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, Förutom vad som stadgas i lag. Inga angivna uppdatering eller Uppdateringsdatum tillämpas i tjänsten eller någon relaterad webbplats, bör vidtas för att ange att all information i tjänsten eller på någon webbplats har ändrats eller uppdaterad.

AVSNITT 13 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren, du får inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (en) för något olagligt syfte; (b) Värva andra att utföra eller delta i någon olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon internationell, federala, provinsiella eller statliga föreskrifter, regler, lagar, eller lokala förordningar; (d) att inkräkta på eller kränker våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruk, förolämpning, skada, förtala, förtal, nedvärdera, skrämma, eller diskriminera utifrån kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, Race, ålder, nationellt ursprung, eller funktionshinder; (f) att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (Jag) att spamma, Phish, Pharm, förevändning, spindel, Crawl, eller skrapa; (Jansson) för obscent eller omoraliska ändamål; eller (Karlsson) för att störa eller kringgå säkerheten relaterad funktioner i tjänsten eller någon webbplats, andra webbplatser, eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna använder.

AVSNITT 14 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, rätt tid, säkra eller felfria.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitlig.

Du godkänner att från tid till annan kan vi ta bort tjänsten för obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten är (Förutom vad som uttryckligen anges av oss) medföljande 'som är' och 'som tillgängliga' för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, handelskvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål, hållbarhet, avdelning, och icke-intrång.

I inget fall skall Steroidly.com, våra direktörer, officerare, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för någon skada, förlust, fordran, eller direkta, indirekta, oförutsedda skador, bestraffande, särskilda, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader, eller liknande skador, vare sig i kontrakt, skadeståndsrätt (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsten eller produkter upphandlas med hjälp av tjänsten, eller för annat anspråk relaterade på något sätt för din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i innehållet, eller förlust eller skada av något slag som uppkommer till följd av användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) Inlagd, överförda, eller annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om information om deras möjlighet. Eftersom vissa stater och jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, vårt ansvar skall begränsas till den utsträckning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 15 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla skadeslösa Steroidly.com och vår förälder, dotterbolag, dotterbolag, samarbetspartners, officerare, styrelseledamöter, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, gjorts av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de införliva med hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller tredje part rättigheter.

AVSNITT 16 – ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olagliga, ogiltig eller icke verkställbar, sådan bestämmelse skall ändå vara verkställbara i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och ogenomförbara portion skall anses avskiljas från dessa användarvillkor, sådant beslut skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga återstående bestämmelser.

AVSNITT 17 – UPPSÄGNING

Skyldigheter och skyldigheter för parterna som uppstår före uppsägning skall överleva uppsägning av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är effektiva om inte och tills det avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du sluta använda vår webbplats.

Om du misslyckas i vår egen bedömning, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa en sikt eller bestämmelse i dessa användarvillkor, vi också kan säga upp detta avtal när som helst utan varsel och du kommer att vara ansvarig för alla belopp upp till och med dagen för uppsägning; eller med detta kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 18 – HELA AVTALET

Fel på oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och policyer eller operativa regler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor skall inte tolkas mot parten som utarbetandet.

AVSNITT 19 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller dig tjänster skall regleras av och tolkas enligt lagarna i New York, USA.

AVSNITT 20 – ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på sidan.

Vi förbehåller oss rätten, godtycke, uppdatera, ändra eller byta ut någon del av dessa användarvillkor av bokföring uppdateringar och förändringar till vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen eller tjänsten efter utstationering av ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 21 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på [email protected]

[Re: Villkor för tjänsten]
Steroidly.com

Hem


Steroidly.com, #275 Woodward Avenue, Kenmore, NY, 14217, USA
[email protected]

Detta dokument uppdaterades senast maj 17, 2015

—-Få rätt cykel för dig
Välj kön
Välj ålder
Välj mål
Hur ofta arbetar du?
Visa ❯