Trang chủ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này chi phối cách thức mà trong đó thu thập Steroidly.com, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi, một "người dùng") của các https://steroidly.com trang mạng ("Trang web"). Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Steroidly.com.

QUYỀN RIÊNG TƯ

—-

PHẦN 1 -NHỮNG GÌ BẠN LÀM VỚI THÔNG TIN CỦA TÔI?

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận được giao thức internet máy tính của bạn (IP) địa chỉ để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành.

Tiếp thị email (Nếu áp dụng): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi email về cửa hàng của chúng tôi, sản phẩm mới và Cập Nhật khác.

PHẦN 2 -ĐỒNG ý

Làm thế nào để bạn có thể nhận sự đồng ý của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng ta hàm ý rằng bạn đồng ý với chúng tôi thu thập nó và sử dụng nó cho rằng lý do cụ thể chỉ.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn cho một lý do thứ hai, giống như tiếp thị, chúng tôi hoặc là sẽ yêu cầu bạn trực tiếp cho phép bạn bày tỏ, hoặc cung cấp cho bạn một cơ hội để nói "không".

Làm thế nào để rút tiền đồng ý à?

Nếu sau khi bạn chọn không tham gia, bạn thay đổi tâm trí của bạn, bạn có thể thu hồi sự chấp thuận của bạn cho chúng tôi để liên hệ với bạn, cho bộ sưu tập tiếp tục, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc bằng cách gửi thư cho chúng tôi tại: Steroidly.com, 275 Woodward Ave, Amherst, NY, HOA KỲ, 14217

PHẦN 3 -TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 4 -BÊN THỨ BA DỊCH VỤ

Nói chung, Các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng của chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn đến mức độ cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật riêng của họ đối với các thông tin chúng tôi được yêu cầu để cung cấp cho họ để giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.

Đối với các nhà cung cấp, chúng tôi đề nghị bạn đọc chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức mà trong đó các thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp.

Đặc biệt, Hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp có thể được đặt trong hoặc có cơ sở đặt một thẩm quyền khác nhau hơn bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn để tiến hành một giao dịch có liên quan đến các dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, sau đó thông tin của bạn có thể trở thành tuân theo pháp luật của thẩm quyền(s) trong đó có cung cấp dịch vụ hoặc các cơ sở của nó được đặt.

Một khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến một trang web bên thứ ba hoặc ứng dụng, bạn không còn được quản lý bởi các chính sách bảo mật này hoặc trang web của chúng tôi điều khoản Dịch vụ.

Liên kết

Khi bạn nhấp vào liên kết trên trang web của chúng tôi, họ có thể trực tiếp của bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc điều khoản về quyền riêng tư của họ.

PHẦN 5 -AN NINH

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có biện pháp phòng ngừa hợp lý và thực hiện theo ngành công nghiệp thực hành tốt nhất để đảm bảo rằng nó không phải là không thích hợp bị mất, lạm dụng, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc bị phá hủy.

PHẦN 6 -COOKIE

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng trong nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, Khi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, Đặt hàng, đăng ký nhận bản tin, trả lời một cuộc khảo sát, điền vào một mẫu đơn, và liên quan đến các hoạt động khác, Dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên chúng tôi làm cho có sẵn trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu, thích hợp, Tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại. Người dùng có thể, Tuy nhiên, ghé thăm trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ những người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, Ngoại trừ rằng nó có thể ngăn cản họ tham gia vào một số trang web hoạt động liên quan.

Thông tin nhận dạng cá nhân phòng không

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận diện phòng không cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân nhận dạng có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và các thông tin kỹ thuật về người sử dụng có nghĩa là kết nối đến trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và Internet Dịch vụ nhà cung cấp sử dụng và các thông tin tương tự.

Cookie của trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao kinh nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ ghi-giữ nhằm mục đích và đôi khi theo dõi các thông tin về họ. Người dùng có thể chọn để cài đặt trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo bạn khi nào cookies đang được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Làm thế nào chúng tôi sử dụng thu thập thông tin

Steroidly.com có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

 • -Để cải thiện dịch vụ khách hàng
  Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn.
 • -Để cá nhân hoá kinh nghiệm người dùng
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu làm thế nào người dùng như là một nhóm sử dụng các dịch vụ và các nguồn tài nguyên được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
 • -Để cải thiện trang web của chúng tôi
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin phản hồi bạn cung cấp để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • -Để chạy một quảng cáo, cuộc thi, khảo sát hay tính năng trang web khác
  Để gửi thông tin người dùng, họ đã đồng ý để nhận về các chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ quan tâm đến họ.
 • -Để gửi email định kỳ
  Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin người dùng và thông tin cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của họ, câu hỏi, và/hoặc yêu cầu khác. Nếu người dùng quyết định lựa chọn trong danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm thông tin công ty, thông tin Cập Nhật, liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ thông tin, vv. Nếu tại bất kỳ thời gian người sử dụng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi bao gồm các chi tiết đăng ký hướng dẫn ở cuối mỗi email hoặc người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.

Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng ta áp dụng thu thập dữ liệu phù hợp, lưu trữ và xử lý thực hành và các biện pháp an ninh để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc tàn phá của thông tin cá nhân của bạn, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Dữ liệu nhạy cảm và tư nhân trao đổi giữa các trang web và người dùng của nó sẽ xảy ra trên một kênh giao tiếp bảo mật SSL được mã hóa và được bảo vệ bằng chữ ký số. Trang web của chúng tôi cũng là tuân thủ các tiêu chuẩn PCI dễ bị tổn thương để tạo ra như là an toàn của môi trường càng tốt cho người dùng.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân người sử dụng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ chung thông tin nhân khẩu học tổng hợp không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập và người sử dụng với các đối tác kinh doanh, chi nhánh đáng tin cậy và các nhà quảng cáo cho các mục đích đã nêu ở trên.

Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc các nội dung trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và các dịch vụ của các đối tác của chúng tôi, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, cấp giấy phép và các bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web và không chịu trách nhiệm về thực tiễn sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, Các trang web hoặc dịch vụ, bao gồm các nội dung và liên kết của họ, có thể thay đổi liên tục. Các trang web và dịch vụ có thể có chính sách bảo mật riêng của họ và các chính sách Dịch vụ khách hàng. Duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web mà có một liên kết đến trang web của chúng tôi, tuân theo chính sách và điều khoản của trang web đó.

PHẦN 7 -ĐỘ TUỔI CỦA SỰ ĐỒNG ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đại diện mà bạn ít tuổi phần lớn tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn, hoặc bạn đang tuổi lớn ở tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú và bạn của bạn đã cho chúng ta sự đồng ý của bạn để cho phép bất kỳ của những người phụ thuộc tiểu sử dụng trang web này.

PHẦN 8 -THAY ĐỔI ĐỂ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Steroidly.com đã quyết định để cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ sửa lại ngày Cập Nhật ở dưới cùng của trang này. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi nào để giữ thông tin về làm thế nào chúng tôi đang giúp đỡ để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này theo định kỳ và trở thành nhận thức của thay đổi.

Nếu trang web của chúng tôi được mua hoặc được sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho các chủ sở hữu mới do đó chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận chính sách này và điều khoản Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, Xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn sử dụng các trang web sau đây đăng những thay đổi để chính sách này sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn muốn: truy cập, chính xác, Sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn, đăng ký một đơn khiếu nại, hay chỉ đơn giản muốn biết thêm thông tin liên hệ với nhân viên hàng tuân thủ bảo mật tại [email protected] hoặc qua thư tại Steroidly.com

[Re: Bảo mật tuân thủ sĩ quan]

Steroidly.com
https://steroidly.com
Steroidly.com, #275 Woodward Avenue, Kenmore, NY, 14217, Hoa Kỳ
[email protected]

Tài liệu này đã được cập nhật ngày tháng 17, 2015

—-Lấy chu kỳ phù hợp với bạn
Chọn giới tính
Chọn tuổi
Chọn mục tiêu
Làm thế nào thường làm bạn làm việc?
Hiển thị ❯